Professionele vorming

Mijn opleiding voor dit werk genoot ik bij Phoenix in Utrecht, waar ik medio 2022 de driejarige post hbo-opleiding voor Professionele Communicatie afrond.

In ons denken, handelen en voelen wordt ook het jongetje of meisje in ons weer wakker: in bijna alles zijn de patronen uit onze vroege jeugd nog zichtbaar en voelbaar. Dat gegeven staat centraal in de opleiding die ik volgde.

Die patronen bepalen hoe je verbinding aangaat met anderen (geef je bijvoorbeeld makkelijk je vertrouwen of kijk je de kat uit de boom?). Hoe je met gevoelens en emoties omgaat (kun je erbij of duw je ze weg?). En meer algemeen hoe je in het leven staat (ga je voor de volle winst of beperk je liever je verlies?).

Je patronen vormen daarmee ook aangrijppunten voor het maken van een nieuwe beweging: als je je bewust bent van patronen (en overtuigingen) die in de weg zitten, kun je er ook afscheid van nemen. Zo kom je ’thuis bij jezelf’. Je voelt je een vrijer mens en laat je minder leiden door de (vermeende) oordelen van anderen.

Mijn opleiding rust op drie fundamenten:

Systemisch werken
Systemisch werken gaat uit van de natuurlijke ‘orde’ (de rangschikking) in het gezin en in de familie. Veel problemen zijn terug te voeren op het feit dat die orde is verstoord (je kon als kind bijvoorbeeld geen kind zijn, doordat je de rol van partner innam, door de dood of afwezigheid van je vader of moeder). Systemisch werken maakt dit zichtbaar en kan helend werken door de orde in een opstelling te herstellen en je dit te laten ervaren.

Transactionele Analyse (TA)
TA is een theorie uit de psychologie voor diagnose en therapie. Ook TA kent een groot belang toe aan het gezin waar je uit voort bent gekomen. Bij TA wordt steeds gekeken welke rol je ‘kiest’ als je voelt, denkt en handelt: doe je dat als kind, als ouder of als volwassene?

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)
NLP gaat over het kennen en herkennen van taalpatronen en het inzetten van de kracht van taal (en van verhalen) bij begeleiding.

‘Waarom hebben alle dingen een naam?’, vroeg het meisje aan de meester. Het was even stil – en hij antwoordde: ‘Wat een mooie vraag! Je naam heb je van je ouders gekregen. Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen. En als ik je roep, kun je bij me komen. En als je komt, kan ik je vasthouden. En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.’

Wibe Veenbaas, grondlegger Phoenix Opleidingen