Zijn er ook binnenbeentjes?

‘En daarom ben ik in mijn voetbalteam de keeper, hoewel ik veel liever in de spits zou staan. Maar dat ik erbij hoor, dat ik meedoe in het team, dat telt toch zwaarder.’ De trainingsdag die ik bijwoon, gaat over groepsdynamica. Een van de trainers vertelt...